شرکت پویا فناوران یسان
بازدید دکتر وحدت از یسان

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی صبح امروز از شرکت دانش بنیان پویا فناروان یسان مستقر در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران بازدید کرد.

 

به گزارش روابط عمومی پویا فناوران یسان، در این بازدید که دکتر سرکار رییس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و دکتر ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر علی وحدت را همراهی می‌کردند، شرکت‌های مستقر در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران توانمندی‌های خود را معرفی کردند.

 

شرکت پویا فناوران یسان در زمره شرکت های دانش بنیان به ثبت رسیده است و دستگاه های ضدعفونی و تصفیه کننده هوای ایروسان دارای گواهینامه‌ی ارتباط با فناوری نانو از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جهوری است.

در این دیدار دکتر وحدت تسهیلاتی برای شرکت های مستقر در این سازمان در نظر گرفتند.