تماس با ما

  • آدرس : تهران، بزرگراه آزادگان، احمدآباد مستوفی، میدان پارسا خیابان انقلاب، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران (IROST)، سایت نانو، شرکت پویا فناوران یـسـان.
  • تلفن : 02157416040
  • تلفن : 02156277128
  • ایمیل : info@yesontech.co