شرکت پویا فناوران یسان
جشنواره روز پدر یسان

جشنواره روز پدر یسان

پدرم، هوای شما را داریم.

جشنواره روز پدر یسان از تاریخ از سه شنبه پنجم اسفند 99 تا پایان روز 12 اسفند 99 در اینستاگرام برقرار است.

شما میتوانید برای شرکت در جشنواره روز پدر یسان با شعار «پدرم هوای شما را داریم» با دنبال کردن صفحه اینستاگرام شرکت دانش بنیان پویا فناوران یسان و کامنت بر روی پست جشنواره شانس خود را برای برنده شدن یک دستگاه ایروسان Y20، امتحان کنید.

همچنین شما عزیزان میتوانید در جشنواره فروش زمستانه یسان، با خرید یک دستگاه ایروسان Y300 ضمن بهره مندی از خدمات مشتریان یسان، یک کارت هدیه به اعتبار 20 میلیون ریال هدیه بگیرید.