مقالات یسان

دستگاه تصفیه هوا چگونه کار می کند؟!

دستگاه تصفیه هوا

مقدمه

دستگاه های تصفیه هوا در سال های اخیر در ایران محبوبیت زیادی پیدا کرده اند و درک انواع مختلف دستگاه های تصفیه هوا نقش بسزایی در انتخاب بهترین دستگاه موجود در بازار دارد.

چالش ها

  1. دستگاه تصفیه هوا چگونه کار می کند؟
  2. کاربرد پلاسمای سرد در تصفیه کننده های هوا چیست؟
  3. حذف میکروارگانیسم ها (میکروب ها، باکتری ها، ویروس ها)
  4. حذف آلاینده های صنعتی (NOX)
  5. حذف ذرات گرد و غبار
  6. استفاده از دستگاه های تصفیه هوا در خنثی سازی بوی های ناخوشایند

در این مقاله، ما بر تجزیه و تحلیل عملکرد تصفیه کننده های هوا در بازار که از تکنولوژی پلاسمای سرد استفاده می کنند، تمرکز خواهیم کرد.

دستگاه تصفیه هوا چگونه کار می کند؟

بررسی چگونگی استفاده دستگاه های تصفیه هوا از پلاسمای سرد برای تصفیه هوا.

پلاسما حالت بسیار داغ ماده است و الکترونها از اتمها جدا میشوند و یک گاز یونیزه ایجاد میکنند. پلاسما اغلب به عنوان چهارمین حالت ماده (جامد، مایع و گاز) شناخته میشود. همانطور که یک مایع به جوش میآید و با انرژی اضافه شده به گاز تبدیل میشود، گرمایش گاز پلاسما را تشکیل میدهد.

کاربرد پلاسمای سرد در تصفیه کننده هوا:

درک کاربردهای مختلف پلاسما در تصفیه کننده های هوا و نحوه حذف آلاینده ها از هوا.

در این مقاله، ما از دستگاه های تصفیه هوا مجهز به فناوری پلاسمای سرد،  و اثربخشی آن در مبارزه با آلودگی هوا و ایجاد یک محیط زندگی سالم تر بررسی می کنیم.

کاربرد پلاسمای سرد در تصفیه کننده هوا:

یکی از کاربردهای قابل توجه فناوری پلاسمای سرد، اثربخشی آن در خنثی کردن میکروارگانیسمهای موجود در هوای اطراف، در نتیجه تصفیه هوا و ترویج تنفس سالم است. هنگام استفاده از تصفیه کننده هوا با فناوری پلاسمای سرد، ذرات پر انرژی پلاسمای سرد با میکروارگانیسمهای مختلف، ذرات گرد و غبار، آلایندههای صنعتی و حتی بوهای ناخوشایند تعامل دارند. در نتیجه، مواد مضری که می توانند برای تنفس انسان مضر باشند، ناپدید می شوند و در نهایت باعث پاکیزگی و حذف آلودگی می شوند.

حذف میکروارگانیسم ها (میکروب ها، باکتری ها و ویروس ها) در دستگاه های تصفیه هوا:

در این فرایند پلاسمای سرد متشکل از یونهای مثبت و منفی، الکترونها و رادیکالهای آزاد با غشای سلولی میکروارگانیسمهایی مانند میکروبها، باکتریها و ویروسها در تماس قرار میگیرد. ابتدا دیواره سلولی و غشاها را از بین می برد و سپس وارد سلول ها می شود. پس از آن، ذرات پلاسما (یون های مثبت و منفی، الکترون ها و رادیکال های آزاد) با اجزای داخلی میکروارگانیسم ها، از جمله پروتئین ها، آنزیم ها و سیتوپلاسم، تعامل دارند, در نتیجه ریشه کن کردن کامل میکروارگانیسم ها با شکستن DNA و RNA آنها، که هسته فرماندهی و کنترل سلول هستند.

حذف آلاینده های صنعتی (NOx) در دستگاه های تصفیه هوا: هوای محیط حاوی مولکول های اکسیژن (O2) و نیتروژن (N2) است. پس از برخورد با ذرات N2 و O2 در هوا، اجزای پلاسما (الکترون ها، یون های مثبت و منفی) تحت واکنش های زیر قرار می گیرند, در نتیجه تولید گونه های نیتروژن واکنشی (RNS) و گونه های اکسیژن واکنشی (ROS):

N2 + e → N + N + e O2 + e O → O + e

ذرات تولید شده توسط این واکنش ها با آلاینده های صنعتی مانند NO، N2O و NO2 تعامل دارند و آنها را به نیتروژن و اکسیژن بی ضرر تبدیل می کنند:

NO + N → N2 + O2 N2O + O → N2 + O2 NO2 + N2 → O2

حذف ذرات گرد و غبار در دستگاههای تصفیه هوا: پلاسمای سرد شامل یونهای مثبت و منفی، الکترونها و رادیکالهای آزاد با ذرات گرد و غبار خنثی و فاقد بار الکتریکی برهمکنش میکند. پلاسما این ذرات را شارژ میکند و سپس ذرات غبار باردار توسط صفحات فیلتر (ذرات مثبت) جذب و جمعآوری میشوند (به صفحات منفی جذب میشوند), و ذرات منفی به صفحات مثبت جذب می شوند. تمیز کردن فیلتر به راحتی گرد و غبار را از داخل دستگاه تصفیه هوا حذف می کند.

از بین بردن بوهای ناخوشایند: وجود پلاسمای سرد، متشکل از یون های مثبت و منفی، الکترون ها و رادیکال های آزاد مانند O-، O2- و OH-, به طور موثر بوی های ناخوشایند ناشی از ترکیبات آلی فرار (VOCs) را از بین می برد. هنگامی که پلاسمای سرد با مولکولهای VOC مواجه میشود، VOCها را تجزیه کرده و بوهای ناخوشایند را خنثی میکند.

در نتیجه، با استفاده از دستگاه های تصفیه هوا مجهز به فن آوری و فیلترهای پلاسمای سرد، می توان یک محیط تمیز و ایمن را از انواع مختلف آلودگی در فضاهای محصور مانند خانه ها، دفاتر، کلاس های درس و موارد دیگر تصور کرد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *