پکیج هدیه نوروزی به کلینیک ها

جهت هماهنگی برای خرید پکیج های کلینیک ها و بهره مندی از تخفیف های ویژه یسان،
با شماره 09213214465 تماس بگیرید

دستگاه تصفیه کننده هوا و ضدعفونی کننده هوا یسان مدل Y300


فیلتراسیون:

 • پلاسمای سرد
 • فیلتر جی4
 • فیلترنانوفتوکاتالیستی
 • فیلتر UVC

قیمت اصلی: 16.000.000 تومان
قیمت ویژه کلینیک ها: 14.500.000 تومان

دستگاه تصفیه کننده هوا و ضدعفونی کننده هوا یسان مدل Y160


فیلتراسیون:

 • پلاسمای سرد
 • فیلتر جی4
 • فیلتر هپا H13
 • فیلتر UVC

قیمت اصلی: 11.000.000 تومان
قیمت ویژه کلینیک ها: 9.900.000 تومان

دستگاه تصفیه کننده هوا و ضدعفونی کننده هوا یسان مدل Y60


فیلتراسیون:

 • پلاسمای سرد
 • فیلتر جی4
 • فیلتر هپا H10

قیمت اصلی: 6.000.000 تومان
قیمت ویژه کلینیک ها: 5.100.000 تومان