پکیج کسب و کار

جهت هماهنگی برای خرید پکیج های کسب و کار و بهره مندی از تخفیف های ویژه یسان،
با شماره 09213214465 تماس بگیرید

دستگاه تصفیه کننده هوا و ضدعفونی کننده هوا یسان مدل Y300


فیلتراسیون:

 • پلاسمای سرد
 • فیلتر جی4
 • فیلترنانوفتوکاتالیستی
 • فیلتر UVC

دستگاه تصفیه کننده هوا و ضدعفونی کننده هوا یسان مدل Y160


فیلتراسیون:

 • پلاسمای سرد
 • فیلتر جی4
 • فیلتر هپا H13
 • فیلتر UVC

دستگاه تصفیه کننده هوا و ضدعفونی کننده هوا یسان مدل Y60


فیلتراسیون:

 • پلاسمای سرد
 • فیلتر جی4
 • فیلتر هپا H10

دستگاه تصفیه کننده هوا و ضدعفونی کننده هوا یسان مدل Y20


مدل پرتابل (قابل حمل)

فیلتراسیون:

 • پلاسمای سرد