شرکت پویا فناوران یسان
آرشیو مطالب بلاگ فناوری

طراحی و تولید دستگاه ضدعفونی کننده هوا با تلفیق فناوری نانو و پلاسمای سرد   محمدجواد خلج [1]، غلامرضا خلج[2]، فرشته سادات طباطبایی قمی[3] gh.khalaj@iau-saveh.ac.ir   چکیده یکی از بهترین روشهای پیشگیری از بیماری عفونی با منشاء ویروس مانند ویروس کرونای جدید (Covid-19)؛ جلوگیری از شیوع ویروس از مناطق آلوده به مناطق تمیز، به ویژه […]