اسانس نعنا فلفلی

  • اسانس برای بخور سرد دستگاه های تصفیه هوا
  • قابل استفاده در دستگاه های تصفیه هوا یسان مدل Y300 و Y60
دسته: