دستگاه تصفیه هوا و ضدعفونی کننده هوا یسان مدل Y20

دستگاه تصفیه و ضدعفونی کننده یسان مدل Y20  به منظور استفاده در منازل مسکونی، کلینیک و بیمارستان، فضاهای کاری و نیمه صنعتی، ایستگاه های مترو، شعب بانک ها و هر محیط مسقف تا 3 متر مکعب کاربرد خواهد داشت.
کارایی دستگاه یسان مدل مدل Y20 به نحوی است که قابلیت استفاده مستقل یا همزمان تصفیه و ضدعفونی کردن هوا و اتمسفر محیط را دارد.

دسته: