دستگاه تصفیه کننده هوا و ضدعفونی کننده هوا یسان مدل Y300

دستگاه تصفیه و ضدعفونی کننده یسان مدل Y300 به منظور استفاده در منازل مسکونی، کلینیک و بیمارستان، فضاهای کاری و نیمه صنعتی، ایستگاه های مترو، شعب بانک ها و هر محیط مسقف تا 150 متر مربع کاربرد خواهد داشت.

کارایی دستگاه یسان مدل مدل Y300  به نحوی است که قابلیت استفاده مستقل یا همزمان تصفیه و ضدعفونی کردن هوا و اتمسفر محیط را دارد.

دسته: