دستگاه تصفیه و ضدعفونی کننده هوا مدل ایروسان Y300

تومان ۱۴,۰۰۰,۰۰۰

دستگاه تصفیه و ضدعفونی کننده ایروسان مدل Y300  به منظور استفاده در منازل مسکونی، کلینیک و بیمارستان، فضاهای کاری و نیمه صنعتی، ایستگاه های مترو، شعب بانک ها و هر محیط مسقف تا 160 متر مربع کاربرد خواهد داشت.

کارایی دستگاه ایروسان مدل مدل Y300  به نحوی است که قابلیت استفاده مستقل یا همزمان تصفیه و ضدعفونی کردن هوا و اتمسفر محیط را دارد.

دستگاه تصفیه و ضدعفونی کننده هوا مدل ایروسان Y300

تومان ۱۴,۰۰۰,۰۰۰