شرکت پویا فناوران یسان | YesOn

تولید کننده تجهیزات پیشرفته با فناوری پلاسمای سرد مستقر در IROST

دستگاه تصفیه و ضدعفونی کننده‌ی هوای ایروسان
دستگاه تصفیه و ضدعفونی کننده‌ی هوای ایروسان
.. با فناوری پلاسمای سرد
Y300
دستگاه تصفیه و ضدعفونی کننده‌ی هوای ایروسان
دستگاه تصفیه و ضدعفونی کننده‌ی هوای ایروسان
.. با فناوری پلاسمای سرد
Y110
شرکت پویا فناوران یسان
سرویس‌های شرکت پویا فناوران یسان
سرویس ۱
سرویس ۲
سرویس ۳
سرویس ۴
سرویس ۵
فناوری پلاسمای سرد چیست؟!
مانند نور خورشید در جو زمین، فناوری پلاسمای‌سرد مورد استفاده در دستگاه‌های شرکت پویا فناوران یسان (YESON) با نام تجاری ایروسان (AIROSUN) یک محیط طبیعی و غنی از یون‌های اکسیژن مثبت و منفی تولید می کند. یون‌های منفی حاوی یک الکترون اضافی هستند در حالی که یون‌های مثبت، الکترون را از دست داده و در یک وضعیت ناپایدار هستند. این یون‌های مثبت و منفی در تلاش برای پایدار شدن، بدنبال اتم‌ها و مولکول‌های موجود در هوا برای انتقال الکترون هستند، و به این ترتیب آلاینده‌های هوا، باکتری‌ها و سلول‌های ویروسی، گازها، ذرات معلق و ترکیبات آلی فرار را خنثی می کنند. دستگاه های شرکت پویا فناوران یسان با نام تجاری ایروسان با استفاده از فناوری پلاسمای سرد و نانو فیلتراسیون، کلیه آلاینده‌های مضر هوا را ازبین می‌برند.
شرکت پویا فناوران یسان
اخبار و رویدادها

دستگاه های تصفیه کننده و ضدعفونی کننده هوای ایروسان با استفاده از پلاسمای سرد شرکت پویا فناوران یسان یک راه حل جامع برای کیفیت هوای داخل ساختمان های اداری ارائه می دهد که در آن کارمندان در معرض آلاینده های خطرناک و تحریک کننده هستند.

دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان از شرکت دانش بنیان پویا فناوران یسان بازدید کردند.

شما میتوانید برای شرکت در جشنواره روز پدر یسان با شعار «پدرم هوای شما را داریم» با دنبال کردن صفحه اینستاگرام شرکت دانش بنیان پویا فناوران یسان و کامنت بر روی پست جشنواره شانس خود را برای برنده شدن یک دستگاه ایروسان Y20، امتحان کنید.

در جعبه گشایی از ایروسان مدل Y300 جعبه‌ی محصول حاوی یک عدد دستگاه تصفیه و ضدعفونی کننده هوا به رنگ کرم است که در ویدیوی منتشر شده می توانید آن را از تمامی زوایا مشاهده کنید.