شرکت پویا فناوران یسان | YesOn

تولید کننده تجهیزات پیشرفته با فناوری پلاسمای سرد مستقر در IROST

شرکت پویا فناوران یسان
سرویس‌های شرکت پویا فناوران یسان
فناوری پلاسمای سرد چیست؟!
مانند نور خورشید در جو زمین، فناوری پلاسمای‌سرد مورد استفاده در دستگاه‌های شرکت پویا فناوران یسان (YESON) با نام تجاری ایروسان (AIROSUN) یک محیط طبیعی و غنی از یون‌های اکسیژن مثبت و منفی تولید می کند. یون‌های منفی حاوی یک الکترون اضافی هستند در حالی که یون‌های مثبت، الکترون را از دست داده و در یک وضعیت ناپایدار هستند. این یون‌های مثبت و منفی در تلاش برای پایدار شدن، بدنبال اتم‌ها و مولکول‌های موجود در هوا برای انتقال الکترون هستند، و به این ترتیب آلاینده‌های هوا، باکتری‌ها و سلول‌های ویروسی، گازها، ذرات معلق و ترکیبات آلی فرار را خنثی می کنند. دستگاه های شرکت پویا فناوران یسان با نام تجاری ایروسان با استفاده از فناوری پلاسمای سرد و نانو فیلتراسیون، کلیه آلاینده‌های مضر هوا را ازبین می‌برند.
شرکت پویا فناوران یسان
اخبار و رویدادها

آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا (EPA) ، سازمان های بهداشتی مختلف و موسسات خصوصی فعال در زمینه محیط زیست و البته کارشناسان کیفیت هوا ، همه توافق دارند که هوای داخل خانه ها به مراتب از هوای بیرون آلوده تر است.

خداوندا تو را شاکریم که یک ماه میهمان واین اجازه را به ما دادی تاسحرها عاشقانه با تو سخن بگوئیم و درد دلمان را با تو بگوئیم واکنون روز اول شوال را بر ما عیدگرداندی
عید برعاشقان مبارک باد

دکتر شوشتری پزشک موسسه خیریه مرهم حامیان بیماران ای بی از یسان میگوید

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی صبح امروز از شرکت دانش بنیان پویا فناروان یسان مستقر در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران بازدید کرد.