شرکت پویا فناوران یسان
محصولات شرکت پویا فناوران یسان | YesOn

دستگاه تصفیه و ضدعفونی کننده ایروسان مدل Y160  به منظور استفاده در منازل مسکونی، کلینیک و بیمارستان، فضاهای کاری و نیمه صنعتی، ایستگاه های مترو، شعب بانک ها و هر محیط مسقف تا 180 متر مربع کاربرد خواهد داشت.
کارایی دستگاه ایروسان مدل مدل Y160  به نحوی است که قابلیت استفاده مستقل یا همزمان تصفیه و ضدعفونی کردن هوا و اتمسفر محیط را دارد.

دستگاه تصفیه و ضدعفونی کننده هوا مدل ایروسان Y60 AIROSUN Y60     مشخصات: نوع کاربری خانگی، نیمه صنعتی تکنولوژی دستگاه تصفیه هوا پلاسمای سرد موارد تصفیه و ضدعفونی دستگاه تصفیه هوا باکتری, دود های غیر گازی, قارچ, گاز های مضر موجود در هوا, گرد و غبار, میکروب, ویروس محل نصب دستگاه تصفیه هوا داخل […]

دستگاه تصفیه و ضدعفونی کننده ایروسان مدل Y300  به منظور استفاده در منازل مسکونی، کلینیک و بیمارستان، فضاهای کاری و نیمه صنعتی، ایستگاه های مترو، شعب بانک ها و هر محیط مسقف تا 160 متر مربع کاربرد خواهد داشت.

کارایی دستگاه ایروسان مدل مدل Y300  به نحوی است که قابلیت استفاده مستقل یا همزمان تصفیه و ضدعفونی کردن هوا و اتمسفر محیط را دارد.

دستگاه تصفیه و ضدعفونی کننده ایروسان مدلY110New به منظور استفاده در منازل مسکونی، کلینیک و بیمارستان، فضاهای کاری و نیمه صنعتی، ایستگاه های مترو، شعب بانک ها و هر محیط مسقف تا 70 متر مکعب کاربرد خواهد داشت.

کارایی دستگاه ایروسان مدل مدل Y110New به نحوی است که قابلیت استفاده مستقل یا همزمان تصفیه و ضدعفونی کردن هوا و اتمسفر محیط را دارد.

دستگاه تصفیه و ضدعفونی کننده ایروسان مدل Y110  به منظور استفاده در منازل مسکونی، کلینیک و بیمارستان، فضاهای کاری و نیمه صنعتی، ایستگاه های مترو، شعب بانک ها و هر محیط مسقف تا 70 متر مکعب کاربرد خواهد داشت.

کارایی دستگاه ایروسان مدل مدل Y110  به نحوی است که قابلیت استفاده مستقل یا همزمان تصفیه و ضدعفونی کردن هوا و اتمسفر محیط را دارد.